Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijs, van de relevantie van die en die feiten te overtuigen? Rij een mondelinge behandeling is het verloop veel minder formalistisch, zijn partijen veel vrijer, zeer ten voordeele van de juiste oplossing van den strijd.

Zal bovendien het al dan niet voorafgaan van een bewijs-interlocutoir veel verschil maken in de kosten van het geding ? Mag al op den trial een weinig irrelevants komen kijken, deze kosten worden ten volle goedgemaakt door de grondiger kennisneming van de zaak door den rechter. Het beeld, dat den rechter voor oogen wordt gesteld, heeft veel helderder lijnen en kleuren. Bedenken wij verder, dat alle kosten van het interlocutoir komen te vervallen.

Ten slotte, de Nederlandsche methode heeft een z^er tijdroovende verbrokkeling ten gevolge. Op de aangehaalde bladzijde klaagt Mr. Caroli reeds over het bewijs-interlocutoir als één der grootste oorzaken van den langen duur onzer processen. Eu gaan wij ook eens even na: eerst de Nederlandsche pleadings, op zijn minst vier, omslachtige, breedvoerige stukken, zich niet bepalend tot feitelijke mededeelingen, maar ook tredende in de juridieke mérites van ieders zaak. Uitstel van concludeeren tot in den treure mogelijk. Hierop kan volgen het bewijs-interlocutoir. In den regel beveelt dit getuigenbewijs. Dus: enquête, maanden later gevolgd door contra-enquête. Bij één interlocutoir behoeft het zelfs niet te blijven. Ten eerste is het mogelijk, dat het interlocutoir alleen een preliminaire kwestie uitmaakt. In de tweede plaats kan de rechter, wanneer het interlocutoir met zijn gevolgen achter den /■ug is, tot het inzicht komen, dat deze niet alle

Sluiten