Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

Bij invoering der administratieve rechtspraak is het wenschelijk de administratieve appellen zoo niet af te schaffen, dan toch tot een minimum te beperken.

XVI.

Of er in een gemeente-verordening sprake is van delegatie, staat ter kennisse van den rechter.

XVII.

In het Romeinsche recht bestond geen algemeene regel, volgens welken een partij in rechte vrij was van het bewijzen van een negatief feit.

XVIII.

De productieve coöperatie moet uit de consumptieve worden opgebouwd en met haar samengaan. Zonder dat heeft zij als maatschappelijk hervormingsmiddel geringe waarde.

Sluiten