Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SERUMTHERAPIE EN INTUBAGE BIJ DIPHTHERIE

Waarnemingen gedaan in het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam van 1900—1904

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS I. J. DE BUSSY, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP WOENSDAG 28 JUNI 1905, DES NAMIDDAGS TE 4 URE, IN DE AULA DER UNIVERSITEIT DOOR GERARD AALBERSBERG, GEBOREN TE HAARLEM

G. F. TII'.RIE — DRUKKER UITGEVER — AMSTERDAM 1905.

Sluiten