Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Met de bewerking van dit proefschrift heb ik een tweeledig doel nagestreefd.

Gebruik makend van de ervaringen, verkregen bij de behandeling van het groote aantal der wegens diphtherie in het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam verpleegden, waarvan een groot deel gedurende anderhalf jaar onder mijn leiding stond — eerst onder toezicht van Dr. Hij mans van den Bergh, daarna onder dat van Dr. van Stockum is mijn doel geweest de resultaten van onze serumbehandeling en van onze intubage bekend te maken.

Allereerst, heb ik van ons overvloedig materiaal de serumuitkomsten vermeld, en hoop hiermede weer een steentje te hebben toegevoegd aan het standbeeld, ter eere van v. Behring op te richten.

Bij de samenstelling van deze uitkomsten heb ik den weg bewandeld, die door v. B e h r i n g is aangewezen en later door Baginsky, Heubner en anderen gevolgd is, nl. door nauwkeurig na te gaan, hoe de mortaliteit zich verhoudt naarmate de gevallen vroeger onder behandeling komen.

De invloed van het serum is in de resultaten m. i. onmiskenbaar.

Mijn tweede doel, dat ik van niet minder belang acht, is, door het bekend maken van onze zeer mooie

1

Sluiten