Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die blijft voor altijd een goed vriend van de intubage.

Het is daarom dat ik, gesteund door onze gunstige uitkomsten, het waag, een lans te breken voor de intubage en mijn Hollandsche collegae uitnoodig, althans in onze groote ziekenhuizen, hun patientjes daarmede te behandelen.

De gevallen die voor deze statistiek gebruikt zyn, hadden alle een klinisch duidelijke diphtherie; slechts in enkele gevallen moest de bacteriologische diagnose te hulp komen. Bovendien is ten overvloede in tal van gevallen (168) het bacteriologisch onderzoek verricht, dat altijd positief uitviel. Van negentien patienten, die geen diphtherie hadden, zyn een twaalftal om bijzondere redenen by de intubage vermeld. Omtrent enkele bijzonderheden, de therapie betreffend, ook over het voorkomen van diphtherie bij mazelen en over de serum-exanthemen, heb ik enkele hoofdstukken toegevoegd.

Sluiten