Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

STATISTISCH OVERZICHT.

In de Diphtheriebarak van het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam werden gedurende de jaren 1900, 1901, 1902, 1903, 907 patienten verpleegd.

De verdeeling is als volgt:

1900.

Er werden '200 patienten verpleegd, waarvan 3 geen diphtherie hadden. Deze drie waren alle wegens benauwdheid opgenomen en hadden respectievelijk: broncho-pneumonie, morbilli gecompliceerd met pneumonie, en pseudocroup. Twee van deze patienten zijn overleden.

Van de 203 patienten met diphtherie waren 105 mannelijke en 98 vrouwelijke.

Overleden zijn 26 patienten, waarvan bij 2 de dood niet aan de gevolgen van diphtherie mag worden toegeschreven. Eén succombeerde aan morbilli 14 dagen na het begin der diphtherie terwijl de pat. herstellende was; en de andere, eveneens herstellende patiënt kreeg (j dagen na opname scarlatina met doodelijken afloop. Deze komen dus bij de mortaliteitsverhouding niet in aanmerking.

Wij houden dan 24 overledenen, waarvan 1M mannelijke en 11 vrouwelijke op 201 patienten, wat een mortaliteit geeft van 11.9°/0.

1901.

Er werden 232 patienten verpleegd, waarvan 3 niet aan diphtherie leden. Zij waren, evenals die in 1SKX), wegens benauwdheid opgenomen, twee met morbilli

Sluiten