Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der schaal ligt ditmaal zeer hoog n.m.1. bij 2 x 24 uur.

De diphtherie vertoonde dit jaar dan ook een bijzonder kwaadaardig karakter, en had het hoogste mortaliteitscijfer van de vier, door ons medegedeelde jaren. Opmerking verdient nog dat er dit jaar een meisje van 16 jaar bij de overledenen was, de oudste, in onze Kliniek, aan diphtherie overleden patiënt.

1902.

In dit jaar zijn 29 diphtheritische patienten overleden, waarvan wij de doodsoorzaken weer nader zullen nagaan.

10. de toxische gevallen (18 gevallen).

439 — 445 — 497 — 521 — 532 — 534 — 566 — 569 — 570 — 580 — 590 — 591 — 594 — 598 — 602 — 620 — 631 — 632.

2°. de broncho-pneumonieën.

a. diphtheritische, bij opname aanwezig.

463 — 484 502 - 545 - 586 567 — 577 — 647.

b. secundair aan tracheotomie.

541.

30. s c ar la tin a-dip hth er ie 459.

In deze rubrieken is niet opgenomen geval 462 dat by sectie bleek van niet diphtheritischen aard te zijn geweest.

Behalve het geval onder 2b, dat overleed aan een pneumonie secundair aan de tracheotomie, zijn alle overige gevallen ter beoordeeling van de serumwerking in rekening gebracht. Zoo, de gevallen die als morbilli begonnen, met diphtherie gecompliceerd werden en aan broncho-pneumonieën ten gronde gingen, zooals dit zoo vaak in dergelijke gevallen geschiedt.

Het diphtheritisch karakter van deze pneumonie is door de obductie zoo herhaaldelijk aangetoond, dat, wanneer deze laatste verzuimd is, zulke gevallen niet zijn uit te sluiten als zijnde niet aan diphtherie overleden.

Over deze gevallen was de duur der ziekte aan de

Sluiten