Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel slechter kansen op genezing hebben dan die na 1 x 24 opgenomen zijn. En er is ook geen enkele reden te vinden dat deze verhouding dan zou bestaan. Maar wanneer wij weten dat „hier opgenomen worden", beteekende met serum ingespoten worden, dan geven deze uitkomsten te denken en is daarvoor m. i. maar één oorzaak aansprakelijk te stellen n.1.: het serum.

Als men deze resultaten gezien heeft, als men het groote verschil in mortaliteit van kinderen, die bij de eerste verschijnselen serum krijgen en van hen, die het na drie, vier dagen krijgen, voor oogen heeft, dan moet men al een zeer moedwillig verstokt tegenstander zijn, om nog den invloed van het tijdig toegepast serum te willen ontkennen en zijn patientjes dit middel te onthouden.

Ten slotte moge hier nog een kort overzicht volgen van alle door ons in die jaren met serum behandelde lijders aan diphtherie. Voor zoover mogelijk, en behoudens enkele uitzonderingen was het bij alle mogelijk, is nagegaan hoe lang de patienten ziek waren alvorens een serumtherapie werd ingesteld, en is bij elke tijdrubriek het sterftecijfer opgemaakt. Hierbij is geheel het voorschrift van v. Behring, Baginsky, e.a. gevolgd. Tevens heb ik daarbij nagegaan, welke gevallen by hun opname of in het verder beloop der ziekte, gecompliceerd waren met Rhinitis en Nephritis. In de toename der complicaties, naarmate van het later instellen der serumtherapie, hoopte ik een nieuw bewijs te kunnen vinden voor de stelling, dat een vroegtijdige serumbehandeling de beste waarborgen geeft voor een mild beloop der diphtherie.

Dat ik in mijn verwachtingen niet bedrogen ben uitgekomen, zullen de volgende cijfers doen zien.

Sluiten