Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet eens tot H dagen, en van degenen, die zoo laat in het Ziekenhuis gebracht worden, zijn er velen, die in het uiterste stadium verkeeren; dat bewijst ook het hooge mortaliteitscijfer van de op den 5en dag der ziekte ingebrachte kinderen. Voor de omgeving, te huis, was de hoop vervlogen, de ziekte nam een ongunstigen loop, en hoe ongaarne ook, beproefde men nog het uiterste middel, dat is de opname in het Ziekenhuis. Maar voor zulken is dan in het Ziekenhuis ook geen redding meer te vinden.

Een ander deel van de laatkomers is reeds reconvalescent, daar heeft de natuur zich gered, en zij komen om verschillende redenen. Hetzij omdat de diagnose laat gemaakt is, daar er in de eerste dagen nog niets met zekerheid te zeggen was, hetzij omdat de verpleging thuis te lastig was, of ook omdat er meerdere kinderen in huis zijn en meer dergelijke redenen.

Het allergrootste deel wordt echter geleverd door de benauwde kinderen. Dat zijn wel zieken waarbij dikwijls periculum in mora is, maar is dit voorbij, dan blijken het meestal niet de zwaarst zieken te zijn. Geheel in overeenstemming met deze beschouwingen, is wat ik in de ziektegeschiedenissen gevonden heb over de gevallen van 5, 6, 7 en 8 dagen, en die ik met het oog daarop nog eens heb nagegaan.

Van de kinderen die den 5en dag inkwamen waren er 14, d. i. ruim 41% zeer ziek. Daarvan zijn er 12 gestorven. Eveneens 14, dus hetzelfde procent, kwamen benauwd in; hiervan werden 8 geintubeerd; bij 5 ging de benauwdheid onder stoomen terug en bij 1 moest tracheotomie gedaan worden. Alleen dit laatste kind is overleden aan pneumonie, de anderen zijn genezen. 18% was reconvalescent.

Van de kinderen van den 6en dag, waren slechts 3 of 13% zeer ziek (toxisch). Daarvan zijn 2 overleden;

Sluiten