Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

INVLOED VAN HET SERUM OI' DE REINIGING DEK KEEL.

Heeft het serum invloed op de reiniging der keel, en is die invloed nog afhankelijk van het meer of minder vroegtijdig in behandeling komen deipa tienten ?

Ter beantwoording van de eerste vraag ontbreekt ons een voldoend aantal niet met serum behandelde patienten. Iedere patiënt, in de diphtherie-barak opgenomen, werd met serum ingespoten, onverschillig of al of niet diphtherie aanwezig was. In het laatste geval was het dan een prophylactische inspuiting. Herhaalde malen heeft het voornemen bestaan de patientjes beurtelings, zonder aanzien van de gevallen, wel en niet in te spuiten. Het is echter altijd bij het voornemen gebleven, waarschijnlijk omdat niemand het toch eigenlijk met een gerust geweten aandurfde. Slechts enkele zijn aan de serumbehandeling ontsnapt, zonder dat daarvoor in de ziektegeschiedenis de reden staat opgegeven, en verder heb ik opzettelijk in 1903 eenige volwassen patienten niet ingespoten. Dit waren alle uitgezochte gevallen, waarbij de klinische diagnose buiten kijf was. Bovendien was b\j allen het bacteriologisch onderzoek (Dr. Tendeloo) positief.

Het zijn slechts 8 gevallen waarvan de enkele wetenswaardigheden hier volgen.

Sluiten