Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

INTUBAGE.

In het midden van 1899 is in het Rotterdam sche Ziekenhuis ter behandeling van larynxstenosen de Intubage ingevoerd, en sedert is deze methode door ons niet meer verlaten. Reeds aanstonds bleken de groote voordeelen tegenover de tracheotomie, en nu de resultaten in cijfers zijn omgezet, kunnen wij met voldoening constateeren, dat het ons door toepassing der intubage gelukt is, ons sterftecijfer der geopereerde laiynxstenosen met de helft te doen verminderen. Immers na de invoering van het serum in ons Ziekenhuis, werden van October 1895 Januari 1898, 140 tracheotomieën verricht met 40 °/„ mortaliteit, (proefschrift G. M. Brouwer 1898), terwijl onze statistiek van 1 Januari 1900—1 Januari 1904 over 176 geopereerde larynxstenosen (Intubage, sec. tracheotomie, prim. tracheotomie) een mortaliteit van '21 °/0 geeft. Uit de cijfers van Dr. Brouwer blijkt dat vroeger met de tracheotomie langer gewacht werd dan tegenwoordig met de intubage; hij zag bij 257 larynxstenosen 117 niet geopereerden patienten, wij zagen bij 260 larynxstenosen 74 niet geopereerden patienten d. i. 28.4 "/u.

Is dit eenigszins van voordeel voor ons statistisch cijfer, veel grooter is het voordeel voor de benauwde patientjes zelve; want terwijl vroeger werd gewacht

Sluiten