Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat hij toeschrijft aan diepgaande decubitus ulcera. Dan alleen is sec. tracheotomie de eenige uitkomst.

Over dit intubatie trauma heeft v. Bokay !) een zeer lezenswaardig artikel geschreven. Hij dankt zijn groote ervaring aan het enorme getal van 1203 intubages over een tijdsverloop van 10 jaren. Een groot nadeel van de intubage, zooals in den tijd van Bouchut, den eigenlijken uitvinder der intubage, kan het intubatie trauma nu niet meer genoemd worden. Want de lichte gevallen van decubitus gaan zonder stoornis voorbij, de zwaardere gevallen, die dan volgens hem gekenmerkt worden door bemoeilijkte detubage, kwamen slechts in 5 °/0 van alle gevallen voor. Zooals gezegd is hier de sec. tracheotomie op zijn plaats. Het allerslechtst gevolg van een intubatie trauma, de litteeken strictuur, komt nog veel minder voor. Op zijn 1203 intubages had hij slechts 4 gevallen, en ook deze behoeven bij een oplettende therapie niet voor te komen.

v. B o k a y gebruikt het instrument van O'Dwyeren sedert eenige jaren ook diens verbeterde eboniet tuben.

Onze ervaring over het intubatie trauma is zoo goed als geene.

Een geregeld onderzoek van de cadavers afkomstig van onze geintubeerde patienten is niet verricht, maar de enkele malen dat het verricht is, o.a. in 2 gevallen waar gedurende 3 weken geintubeerd was, werd geen spoor van decubitus door de tube, gevonden. Wel was in het eene geval decubitus door de tracheaal canule, die 5 dagen voor den dood had ingebracht moeten worden, aanwezig. Nog onlangs is weer een dergelijk geval geseceerd en geen spoor van decubitus gevonden.

1) vod Bokay. Ueber das Intubations trauma. Deutsche Zeitsch. f. Chirurgie 1901.

Sluiten