Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen ook morbilli, zonder begeleidende bronchopneumonie.

250 van de met larynxstenose opgenomen patienten hadden diphtherie.

Bij de twaalf overigen was de laryngitis van anderen aard, n.m.1. bestond

bij 3 morbilli + broncho-pneumonie. a. bij 5 bronchitis en broncho-pneumonie. b. bij 2 alleen bronchitis. c.

bij 2 zuivere laryngitis stridula. d.

Van de onder a genoemde gevallen zijn 2 overleden. Alle 3 moesten wegens hevige stenose geintubeerd worden.

Van de vijf volgende gevallen zijn 3 met intubage, 1 met intub. en sec. trach. en 1 met tracheotomie genezen. Deze laatste tracheotomie werd gedaan bij een hevig benauwd kind van 2 jaar, waarbij de intubage zelfs met 't kleinste nummer niet mogelijk was wegens een anatomische vernauwing van den aditus larvngis. De dyspnoe was zoowel in- als expiratorisch. Na opening van de trachea worden stroomen pus en slijm opgehoest. De expiratorische dyspnoe bleef daarna nog bestaan. Na 3 dagen kon het kind gedecanuleerd worden en is het verder vlot genezen.

De beide volgende gevallen zijn eveneens geintubeerd. Bij één was het na 15 dagen nog niet mogelijk het kind te extubeeren. Er werd daarom tracheotomie gedaan, waarna het kind na enkele dagen aan broncho-pneumonie bezweek.

Van de gevallen onder rf, beide met intubage genezen, is er één merkwaardig om zijn jeugdigen leeftijd. Dit was n.m.1. een kind van 4 maanden, dat reeds twee nachten te voren een typischen aanval van laryngitis stridula had doorgemaakt. Het kwam hier volmaakt

Sluiten