Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1». Mislukte dit tweemaal om niet verder aangegeven redenen.

2°. Wegens totale asphvxie na de eerste poging, viermaal.

Het kan n.ml. tot de onaangename voorvallen behooren, dat, na een niet gelukte poging, zulk een geweldige spasmus laryngis optreedt, dat de intubage verder onmogelijk wordt, en direct naar liet mes moet gegrepen worden. Dezelfde reden dus, waarom ook enkele secund. tracheot. verricht zijn.

Zoo was bijv. éénmaal de tubus reeds op de stembanden, maar trad door het uitschieten van de mondklem zulk een spasmus met totale asphyxie op, dat onmiddelijk tracheotomie moest geschieden.

Onvoldoende techniek van den operateur is veelal de oorzaak.

3°. Wegens anatomische vernauwing van het strottenhoofd tweemaal.

Éénmaal, wilde daardoor bij een kind van één jaar de kleinste tubus niet passeeren, en een andermaal, bij een kind van vier jaar, wilde wel het kleinste nummer, maar niet het passende doorgaan. Dit laatste kind had ook uitgebreide broncho-pneumonie. De tracheotomie gaf hier tijdelijk eenige verbetering.

Bij beide gevallen is op de sectietafel deze anatomische vernauwing, die te voren vermoed werd, geconstateerd. In het ééne geval gelukte het aan het uitgesneden strottenhoofd niet zelfs het kleinste nummer in te brengen. Bij 't andere passeerde juist even no. 1.

Van deze acht gevallen zijn er vier overleden. Twee kinderen, van drie en vier jaar, aan hun uitgebreide broncho-pneumonie, die te voren bestond.

Eén kind van één jaar overleed vijftien dagen na de tracheotomie aan een secundaire pneumonie. Eén kind van één jaar stierf onder de tracheotomie.

Sluiten