Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de goede handboeken vindt men alleen bij L e u b e de 1 ary nxdiphtherie nog als op zichzelf staande ziekte beschreven.

Bij onze '250 gevallen waren 175 maal membranen in de keel by opname nog aanwezig. In de overige gevallen werd de diagnose duidelijk door intubage of tracheotomie (ophoesten van membranen), en ook op de sectietafel.

Hoewel de meeste handboeken vermelden, dat de tyd, die verloopt tusschen het optreden van de pharynxdiphtherie en dat der larynxdiphtherie ongeveer 6 dagen is, was dit uit onze statistiek niet op te maken. In 't algemeen zal dit ook wel met de hevigheid der infectie samenhangen; het is overigens een opmerkelijk feit, dat de larynxcomplicatie zeer vaak bij de lichte graden van diphtherie optreedt, en juist dit goedaardig debuut is menigmaal noodlottig, omdat zoo velen hierdoor een vroegtijdige serumbehandeling misloopen.

Ik vind in onze statistiek door de ouders opgegeven, dat hun kind 35 maal één dag ziek was; 42 maal twee dagen; 35 maal drie dagen; 20 maal vier dagen; 1+ maal vijf dagen; 14 maal zes dagen; 6 maal zeven dagen; 7 maal acht dagen; 4 maal tien dagen. Zeer uiteenloopende cijfers dus; het grootste aantal was van 1—3 dagen ziek vóór de benauwdheid optrad. By de meesten hiervan zullen de opgaven der ouders met het werkelijk debuut der ziekte wel niet overeenkomen; anders is dit voor de latere dagen, waar de ziekte dan ook meestal was opgetreden met algemeen onwelzijn, hoofdpijn, braken en de vlekken in de keel dikwijls door de moeders zelve waren geconstateerd.

Zeer weinige van deze waren thuis reeds met serum behandeld; slechts 10 op de 250 gevallen.

Sluiten