Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier een kort overzicht van de resultaten volgen.

Er werden Kil intubages bij kinderen met diphtherie verricht. Het totale sterftecijfer daarbij, dus ook met dat tengevolge van secundaire tracheotomieën, is 20.1 %

Wordt het cyfer der secund. tracheot. er af getrokken, dan blijven over 14+ intubages met 13.8% sterfte.

N°g grooter invloed op het eindcijfer hebben de gevallen met longcomplicaties. Nemen wij alleen de intubages by zuivere larynxstenosen, dan blyven er 132 met 6.8 % mortaliteit.

Secundaire tracheotomieën

werden er '20 verricht. Sterfte 65 % . Primaire tracheotomieën

werden er 12 verricht. Sterfte 36.3 % . totaal 32 sterfte 50.5 % .

Van deze 32 getracheotomiseerden hadden 10 een complicatie van den kant der longen. Hiervan zijn 9 overleden.

Bij de 22 overigen volgde zesmaal een pneumonie. Hiervan overleden vier.

Op 144 intubages kwamen vier secundaire pneumonieën voor, welke allen genezen zijn.

Dit zjjn resultaten, waarover wij ons verheugen kunnen, wanneer wij bedenken dat vóór zes jaar, over een tijdsverloop van October 1895—Januari 1898, ons sterftecijfer aan tracheotomieën nog 40 % was. Het totale sterftecijfer voor diphtherie was toen bij ons 21.5 °/° . (Proefschrift G. M. Brouwer).

Voor een deel mag dit toegeschreven worden aan de uitbreiding van ons materiaal, waardoor ook meerdere lichte gevallen zijn opgenomen. Verder speelt de aard der epidemie een rol daarbij. Het grootste aandeel moet echter op rekening van de invoering der intubage gesteld worden.

Sluiten