Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bemerken dikwijls niets, voordat het kind benauwd is, maar al te vaak wordt de medicus eerst dan ontboden.

Toch kan het niet genoeg aanbevolen worden, de patiëntjes met mazelen dagelijks even in de keel te zien. Wie dit stelselmatig doet, zal zich veel leed besparen. Want het is een sluipende ziekte die mazelendiphtherie, die u in eens overvalt, als ge niet op haar voorbereid zijt en die gij dan niet altijd meer overwinnen kunt.

Het zijn vooral Blakeley en Burrows1), die op een vroegtijdige diagnose daarvan hebben aangedrongen. Zij behooren tot de weinigen, die wijzen op hetveelvul d i g voorkomen van diphtherie bij mazelen. Zij verzamelden 157 gevallen. Hiervan zijn 54 overleden, waarvan bij 31 de diphtherie de zekere oorzaak van den dood was. Volgens hen wordt door het serum de prognose veel gunstiger.

Ik kon in onze statistiek 24 gevallen vinden, waarin de diagnose mazelen-diphtherie absoluut vaststond. Wellicht zyn er veel meer gevallen geweest, die echter door een onnauwkeurige anamnese en onvoldoende klinische beschrijving voor ons verloren zijn gegaan. Van onze 24 gevallen zijn er 9 overleden, wat een procentcijfer geeft van 37, dus nog iets hooger dan dat van Blakeley en Burrows (35).

18 patienten kwamen wegens hevige benauwdheid. Zij hadden alle een larvnxstenose, terwijl by 11 bovendien nog broncho-pneumonieën bestonden. Van deze 11 zijn er 8 overleden; op de sectietafel bleek, dat het diphtheritische pneumonieën geweest waren.

Eén van deze patienten was niet met serum ingespoten, omdat de diagnose te laat werd gemaakt en patiënt

•) Blakeley and Burrows, Boston Journ. July 25, 1901.

Sluiten