Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij opname zoo ziek was, dat het einde ieder oogenblik te verwachten was. (Bijlage, geval 877).

Van de 18 benauwde patienten werden er 15 geintubeerd. Hiervan zyn 8 genezen en 7 overleden. De oorzaak van den dood was by alle 7 broncho-pneumonie. Verder stierf nog één patiënt, die in succombeerenden toestand werd opgenomen, eveneens aan pneumonie, en is één patiënt toxisch overleden.

In twee gevallen moest tracheotomie verricht worden; éénmaal bij een, patiënt die eerst met succes geintubeerd was, maar bij wien 't proces zich uitbreidde en de intubage toen niet meer voldoende lucht gaf (deze patiënt is overleden); bij een ander patiënt mislukte de primaire intubage, zoodat tracheotomie noodig werd (deze is genezen). De geintubeerde patienten, die genezen zijn, moesten gemiddeld 6.9 dagen hun tube behouden, alvorens ze een definitieve extubage konden verdragen, een cijfer dat veel hooger is dan dat voor primaire diphtherie.

De verzwaarde extubage bij deze patienten, by wien zoo vaak longcomplicaties aanwezig zyn, en de laryngitis meestal bijzonder hardnekkig is, maakt deze zieken dan ook tot het minst gewenschte materiaal voor intubage. Toch meen ik, dat met intubage bij hen meer bereikt wordt dan met primaire tracheotomie. Dit punt heb ik by de intubage reeds uitvoerig behandeld.

Slechts in zeer weinige gevallen was het mogelijk, met juistheid aan te geven, hoeveel dagen vóór opname in 't ziekenhuis de diphtherie was opgetreden. In drie gevallen n.m.1. werd in het beloop van het mazelen ziekbed, door een acuut zieker worden, en door het optreden van locale verschijnselen, de aandacht van den medicus op de keel gevestigd. Alle andere gevallen waren onbemerkt ontstaan. Van deze drie

Sluiten