Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen duurde. Het exantheem verdween meestal weer na 3 a 4 dagen; in zeer enkele gevallen bestond het van 8 12 dagen. 64 gevallen gingen gepaard met koorts.

Een andere vorm van serumintoxicatie, die ook herhaaldelijk gezien werd, was de urticaria, in niets verschillend van de door andere oorzaken verwekte urticaria.

?2 maal werd ze door ons waargenomen, waarvan 21 met koorts. Het kwam voor om de plaats van inspuiting, maar ook solitair op andere plaatsen van het lichaam. Algemeene urticaria volgde daarop in vele gevallen. De tijd van optreden wisselde van 7 — 9 dagen na de inspuiting, 5 maal vertoonde het zich reeds na 4 dagen; 2 maal eerst na 16 dagen.

Dit zijn de vormen, die door ons zijn opgeteekend.

Een echte purpura, die door andere schrijvers wordt vermeld, is door mij niet waargenomen en vind ik ook niet in de ziektegeschiedenissen aangeteekend.

Ook prurigo werd door ons nooit gezien. Volgens Lefebvre bestaat dit exantheem uit bleeke of lichtrose getinte papels, vooral aan hals, bovenarmen en dijen en gaat het gepaard met een intensen jeuk. Op den top der papels, die verheven zijn, komt een klein, met vocht gevuld blaasje, dat gewoonlijk wordt stuk gekrabd.

In dezen vorm zag ik het nooit, wel herinner ik mij twee of drie gevallen, waar de patientjes over hevigen jeuk klaagden, en waarvoor ik geen andere oorzaak dan de seruminspuiting kon vinden. De beschreven papels heb ik toen niet gezien.

Er rest mij nog mede te deelen, dat in 2:{ gevallen een dubbelexantheem is waargenomen, d. w. z. dat eerst een locaal exantheem optrad, dat weer verdween en waarop eenige dagen later een algemeen exantheem volgde.

Het begin was 9 maal een urticaria, in enkele gevallen was deze over het geheele lichaam verspreid.

Sluiten