Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent het voorkomen van postdiphtheritische verlammingen bij onze patienten, kon ik mij niet genoeg gegevens verschaffen, om daarvan hier een verslag te geven.

Enkele andere bijzonderheden kan ik nog wel vermelden. Zoo, dat bij zes patienten tweemaal diphtherie is waargenomen, waarvan één, 4 weken en één, 9 weken na de eerste aandoening; de overige één a twee jaar daarna. Deze gevallen zijn alle hier tweemaal verpleegd en met zekerheid geconstateerd. Bij drie ervan is beide malen het bacteriologisch onderzoek verricht, dat positief was.

Nog een tweede mededeeling betreft den toestand der halslymphklieren na afloop der keeldiphtherie.

Een langdurig gezwollen zijn der halslymphklieren kwam nog al eens voor. Met een priesnitz en daarna aanwending van ung. cinerei gingen deze gewoonlijk terug. Slechts bij vijf patienten is het tot abscesvorming gekomen. Na drie a vier weken bestond een duidelijke fluctueerende tumor, die, na incisie, in al deze gevallen vlot tot genezing is gekomen.

Sluiten