Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer benauwd. Intubage. Heeft ook broncho-pn. Roest veel membranen op door de tube. Na 3 dagen helpt intubage niet meer. Tracheotomie, weinig effect. Exitus 5en dag na opname.

230. m. 3 j. Was 7 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—7. 20—9.

Licht benauwd. Membranen. Dik halsje. Rhinitis. Nephritis. Braken. Exitus 8 dagen na opname.

231. vr. 2'/j j. Was 8 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—8.20—9.

Zeer benauwd. Intubage. Rhinitis. Bronchitis. Na 3 dagen bronchiolitis fibrinosa over beide longen (sectie) waaraan exitus op den 6en dag.

244. m. 3 j. Was 3 dagen ziek. Niet ingespoten. Hier 20—3.

20—4. Uitgebreid membranen. Dik halsje. Rhinitis sanguinolenta. Nephritis. Braken. Pat. was flink kind. Exitus 5en dag.

245. m. 6 j. Was 2 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—2. 10—4.

Flink kind. Zeer gezwollen tonsillen. Membr. Dik halsje. 8sten dag nephritis. Braken. Exitus lOen dag.

258. m. 5 j. Was 2 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—2. 20—4. Zwak kind. Rachitis gravior. Membranen. Dik halsje. Rhinitis. Nephritis. Braken. Exitus 6en dag.

292. vr. 5. j. Was 2 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—2. Membr. Halslymphkl. flink gezwollen. Rhinitis. Nephritis. Exitus 5en dag,

299. m. 1 j. Was 2 dagen ziek. Ingespoten na 1 X 24uur 10cm®. Zeer benauwd, was reeds slap. Poging tot intubeeren mislukt. Tracheotomie. Geen ademhaling. 5 kwartier kunstmatige ademhaling. Niet bijgekomen.

311. vr. 2 j. Was 2 dagen ziek. Ingespoten 10—2. Membr. bacillen. Na 4 dagen ontwikkelt zich pneumonie, met tegelijk hevige inspiratoire dyspnoe. Intubage mislukt. Tracheotomie. Geen verbetering. Direct daarop exitus. Bij sectie larynxdiphth. met uitgebreid broncho-pn.

314. m. l/j j. Was 2 dagen ziek. Thuis ingespoten 10—2. Hier 10—3. Membr. (bacillen\ Rhinitis, (bacillen). Nephritis. Zeer benauwd. Intubage geeft geen lucht. Tracheotomie. Secundair pneumonie waaraan exitus na 13 dagen.

324. m. 4 j. Was 4 dagen ziek. Niet ingesp. Hier 20—4. 20—5. Membr. Zeer benauwd. Intubage; geeft geen lucht wegens te diepe membr. Tracheotomie. Veel membr. komen los. Pat. wordt rustig. Exitus toxisch 4en dag na opname.

Sluiten