Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bevolkingsbeweging der Nederlandsche stad.

Academisch Proefschrift

ter verkrijging van den graad van

DOCTOR IN DE STAATSWETENSCHAP

aan de

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM,

op gezag van den rector magnificus

L J. DE BUSSY,

llocgleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid,

voor de Faculteit te verdedigen

op Dinsdag 4 Juli 1905, des namiddags te 3 ure,

door

LE0N1E VAN N1ER0P,

geboren te amsterdam.

AMSTERDAM,

Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij v/h. Gebroeders Binger,

I9°S-

Sluiten