Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeering van den Staat of het gewest binnen haar muren gevestigd.

Als groote gemeenschap is de stad een ruimer afzetgebied dan het dorp, zoodoende beter in staat de stoffelijke en geestelijke behoeften der bevolking te bevredigen, stelt zij strengere hygiënische eischen, en verlangt zij scherpere politiemaatregelen. In het algemeen is zij beter ingericht dan het dorp.

Zij trekt als geestelijk centrum kunsten en wetenschappen tot zich. Het uitgebreide onderwijs en de wrijving van gedachten schenken de bevolking een ruime blik, versterken het zelfbewustzijn en het gevoel van eigenwaarde. Groote bewegingen, zoowel ethische als sociale worden in de steden oreboren.

o

Ook op het karakter van het individu oefent de groote gemeente invloed uit. De onafhankelijkheid van de meening der naaste omgeving maakt, dat sterke karakters zich ontwikkelen, doch zwakke veelal te gronde gaan.

In het algemeen kan men derhalve zeggen, dat het verschil tusschen stad en dorp in den tegenwoordigen tijd een onderscheid is van graad. Het sociaal en economisch leven is in de eerste intensiever dan in het laatste.

Wijl nu in dit proefschrift het woord stad na 1848 als groote gemeente zal worden gebezigd.

Sluiten