Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in oude kronieken voor. Reeds in het Itinerarium van Antoninus worden Ultrajectum (Utrecht) en Noviomagum (Nijmegen) genoemd ').

De ligging van Trajecta (Maastricht) aan de Romeinsche heirbaan, doet haren Romeinschen oorsprong vermoeden.

Ook wordt reeds in de oudste geschriften van het door de Noormannen verwoeste Dorestad, van Medemblik, Alkmaar, Woerden. Vlaardingen. Tiel, Dordrecht, Deventer, Goor, Vollenhove, Stavoren, Hinlopen en Groningen gewaagd. Omstreeks het jaar iooo bestaan zij alle reeds. 2)

Deze nederzettingen kunnen echter bezwaarlijk op den naam van stad aanspraak maken. Dat zij een groot aantal inwoners en eigen organisatie bezaten, is niet aannemelijk.

Vele harer, aan de rivieren gelegen, hadden waarschijnlijk aan reizende kooplieden haar ontstaan te danken. De kronieken verzuimen niet van het tol- en marktrecht dezer plaatsen melding te maken. Waar een druk verkeer was, verrees allicht een markt, die tot een nederzetting aan leiding gaf

Haar namen wijzen vaak een dergelijken oorsprong aan. Zoo zijn Amersfoort, Montfoort opge-

*) v. D. Bergh, pag. 166. 207, 211.

*) Zie de kaart achter het werk van v. D. Bergh afgedrukt.

Sluiten