Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk heeft ook het vast verblijf van visschers dorpen of steden doen verrijzen, als Rotterdam, Monnikendam, Edam, Alkmaar. Ten slotte moet de oorsprong van enkele steden b.v. van Groningen, in het markendorp gezocht worden.

In de oude kronieken worden de meeste plaatsen ,,villae" geheeten. Von Maurer heeftin zijne,.Geschichte der Stadteverfassung in Deutschland" aangetoond, dat met deze benaming waar-

' o '

schijnlijk ,,dorp" wordt bedoeld. Gregorius van Tours noemt Maastricht „urbs", Utrecht heet al vóór de twaalfde eeuw „civitas", Alkmaar in de Egmondsche kroniek van 1132 een „forum'. ') Soms wordt dezelfde plaats met verschillende namen aangeduid. Een nauwkeurige omlijning der begrippen, door bovengenoemde woorden uitgedrukt, ontbreekt.

De ontwikkeling van dergelijke nederzettingen tot plaatsen, die steden geheeten kunnen worden, is door tal van buitenlandsche schrijvers als von Inama-Sternegg, Schmoller, Hallam, Rogers beschreven en verklaard, en de hoogleeraar Treub, is in zijn: „Drietal hoofdstukken uit de geschiedenis der Staathuishoudkunde" 2) van meening, dat de wordingsgeschiedenis der Nederlandsche

') V. d. Bergh p. 211, 207, 151. ») P. 12.

Sluiten