Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur, militaire organisatie en geldelijk beheer. ')

De rechten worden niet ten eenen male verkregen, maar geleidelijk, na soms weer ingetrokken te zijn.

De groote zelfstandigheid, waarin de meeste steden zich verheugen, is een gevolg van haar rijkdom en den geldnood van den landsheer, die zich dan ook voor elk voorrecht een tegenpraestatie in geld van de //goede lieden" weet te verzekeren

Het stoffelijk kenmerk der stad is de muur, die haar afsluit, die haar tegen vijandelijke aanvallen beveiligt en ook aan de plattelandsbevolking, welke in oorlogstijd een schuilplaats zoekt, bescherming aanbiedt. Nadert de vijand, dan is de stedeling soldaat. Aan de stad en hare inwoners is de verdediging opgedragen. De landsregeering bemoeit zich daarmede nauwelijks. Vandaar dan ook, dat de stad in onrustige tijden niet alleen voor hare burgers maar ook voor de omgeving, een bolwerk van niet geringe waarde is. Velius verhaalt in de kroniek van Hoorn, dat zij hare muren nog in 1508 uitzet, om zich zelf en de omliggende dorpen tegen de aanvallen der

') Zie Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel, I. p. 330.

Sluiten