Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, ymants slaef te zijn, maar sal na rechten stedes vrijheid gebruiken".

Ieder poorter is vrij in Holland, doch ieder vrij man niet poorter. Als burger geldt hij, die het poorterrecht door geboorte, huwelijk of koop verkregen heeft. Men kan zich ten allen tijde en overal op dit recht beroepen, de stad strekt hare bescherming ook uit over den poorter, die zich buiten hare muren bevindt. Vele verdragen door de steden onderling gesloten, voorrechten haar geschonken, geven den burger ook buiten het oe-

0 ö

bied van de stad tolvrijheid en het „jus de non evocando".

De overige inwoners genieten slechts zoolang bescherming, als zij binnen de poorten zijn. Zij hebben geenszins dezelfde rechten als de burgers

o

Zoo zegt een keur van Amsterdam van 1465: „Niemant en moet poorters neringe doen, die geen poorter en is op X pond." ')

Intusschen ontwikkelt zich langzamerhand de stand der grootburgers, het patriciaat, dat geleidelijk het stadsbestuur in handen krijgt en behoudt.

') Wagenaer, deêl VII, pag. 8.

Sluiten