Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kooplieden uit Amsterdam, Edam, Dordrecht, Zierikzee en Middelburg' knoopen in de veertiende eeuw handelsbetrekkingen met Oost-Pruisen aan. Tusschen de jaren 1348 en 1400 worden tal van Nederlanders in de poorterlijsten van Dantzig opgeschreven.

Hoorn, dat in 1309 nog slechts enkele huizen telt, staat honderd jaar later als de voornaamste markt voor boter, kaas en vee in het buitenland bekend.

Van de oprichting van het Hansaverbond af maken de Noord-Nederlandsche steden deel daarvan uit. Op de confederatie der Hansasteden te Keulen in 1367 zijn zij vertegenwoordigd. Van de voorrechten, bij het vredesverdrag tusschen Zweden en de Hansa in 1370 aan hare leden geschonken, trekken ook de Nederlandsche partij.

In de vijftiende eeuw scheiden de Hollandsche steden na veel getwist zich van de Hansa af. Zij waren vooruitstrevender dan de Duitsche, zochten haar handelsbetrekkingen uit te breiden en verleenden voorrechten en gastvrijheid aan de landen, die haar privilegiën gaven. Van toen af aan begint de roem der Hansa te dalen en neemt het verkeer van de Nederlandsche steden met de Noordsche rijken in beteekenis toe. ')

1) Zie tan Rees, deel I, p. 40 e. v.

Sluiten