Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn — kan, onder deze maatregelen gebracht worden.

In latere jaren tracht zij ook door regelingen omtrent de verhouding tusschen meester en gezel en loonsbepalingen, den gildebroeder een redelijk bestaan te verzekeren. Om de concurrentie tusschen de ambachtslieden tot een minimum teruote brengen, mag geen lid van het gild meer dan één winkel hebben. Heeft een der lieden een bijzonder voordeeligen inkoop van grondstoffen gedaan, dan is hij, volgens verschillende oudere gildereglementen, verplicht de andere broeders in zijn buitenkansje te laten deelen. Ook de strijd tegen de niet-gildebroeders droeg tot de beperking der onderlinge mededinging bij.

Hetgeen de overlieden voor de gildebroeders beoogen, wil de stedelijke overheid voor alle poorters. Ook de stad is een economische eenheid, en de materiëele welvaart der inwoners gaat het bestuur ter harte.

I en gerieve der gebruikers houdt de stedelijke regeering nauwkeurig toezicht op de kwaliteit der levensmiddelen. Aan de door het stadsoestuur aangestelde vinders is de politie op het naleven der keuren opgedragen. Ook worden door stedelijke waardijns, keurmeesters en ijkers het door het gilde vervaardigde laken, het ge-

Sluiten