Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afhankelijkheid van het platteland misbruik maken gaat. Zij tracht de concurrentie der landbouwers in handel en nijverheid zooveel mogelijk te kortwieken, en zij dwingt de dorpelingen hunne waren op bepaalde markten af te zetten. Zij bereikt dit alles op verschillende wijze.

In de vijftiende eeuw verbiedt onder den drang der steden de grafelijke regeering het uitoefenen van tal van ambachten in de dorpen.

In 1407 worden de bewoners van Zuid-Beveland ter wille van Goes in hun handwerk belemmerd.

Hoorn weet in 1470 van den graaf gedaan te krijgen, dat op het buitengebrouwen bier een aanzienlijke accijns wordt gelegd. „Want door de hooge Excijsen op de buytengebrouwen bieren meende men de burgers daertoe te krijgen, dat zij haer met ingebrouwen bier zouden behelpen". !)

Utrecht dwingt in 1392 de ambachtslieden, die in de stadsvrijheid buiten de poort gevestigd zijn, het gild te winnen. Dengenen, die daarna buiten de poorten willen gaan wonen met de kennelijke bedoeling zich aan hunne burgerplichten te onttrekken, wordt zulks verboden. Willen zij er alleen een ambacht uitoefenen, dan moeten zij een dubbele contributie aan het gild betalen.

') Veluis. Kroniek van Hoorn, p. 86.

Sluiten