Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dedigen kon. Spieghel, bij Wagenaar aangehaald, sprak nog van:

„Het schiprijck Amsterdam, vol nauwbehuysde Huysen,

Ghepropt " *)

Evenals Amsterdam worden ook andere steden in de I7de eeuw vergroot.

Bijna alle steden, zegt de hoogleeraar Blok, zien zich in deze eeuw genoodzaakt haar muren uit te zetten. Trevisano, de Italiaansche gezant, die in 1619 ons vaderland bezoekt, kent geen land, waar op zulk klein bestek zooveel bloeiende steden zich bevinden. 2) Dagelijks ziet men in alle steden de gebouwen vermeerderen.

Haarlem wordt in 1610 uitgelegd. Uit de namen der nieuwe straten kan men opmaken, dat de oorzaak der vergrooting in de uitbreiding der weverijen ligt. In 1671 en 1672 bouwt Haarlem de „Nieuwe Stad" en trekt deze binnen de muur. 3)

De stad heeft ook een ander aanzien gekregen. Zij heeft haar middeneeuwsch karakter verloren.

') Apud Pontanum Libr. II C. XXVII p. 234. — Wagenaar, deel I, pag. 136.

') Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel IV, pag. 12. J) C. de Koning, deel I, p. 21. 22.

Sluiten