Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aalmoesseniers-Ziekenhuis tot een Werkhuis werdt toegestaan ; daar hy, voor eerst, honderd Fransche vlugtelingen aan werk helpen zou, waartoe de Stad hem tienduizend guldens, zonder Intrest te rekenen, schoot . . . Ten zelfden tyde, werden hem uit het Weeshuis, Aalmoesseniershuis en Diaconie-huis tweehonderd en veertig Meisjes toegestaan, om Point de Venise en andere kanten te naaijen. Aan Jean Pineau waren te vooren al, drie- of vierduizend guldens verstrekt, mids hij de Serges de Nismes, welken hy maakte, der stad in handen stelde. Ook hadt men Dinant Loures het opregten van vyftig getouwen, tot het weeven van Wollenstoffen, onder Qfunstice

' o o

voorwaarden, toegestaan" enz. ') Jean Cabrier, die aldaar taffetas vervaardigt, verkrijgt een geschenk van vijfhonderd guldens in eens en tweehonderd guldens jaarlijks. 2)

Deze vrijgevigheid komt de stad niet duur te staan. Het bestuur kon royaal zijn, waar met de refugiés zooveel kapitaal naar Amsterdam stroomt, dat, naar d'AvAUx, de Fransche gezant, aan zijn monarch mededeelt, de rentevoet op 2% daalt. Hij voegt bij deze missive een uitvoerige lijst van de industrieën, uit Frankrijk naar Nederland verplaatst.

'l Wagenaar, — Ibidem.

") Wagenaar deel VI, p. 125.

5*

Sluiten