Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare muren opneemt. De arme immigranten maken zich zelf en anderen rijk. ')

De verdediging der vrijheid van vestiging door Spinoza is geen oratio pro domo. Men kan volgens hem de vreemdelingen veilig toelaten, omdat zij geen aandeel in de regeering vragen. 2)

Ook Ulric Huber acht het in strijd met de natuurlijke vrijheid, den immigranten hinderpalen in den weg te leggen. 3)

Niet zoo zeer van een theoretisch-philosophisch als wel van een praktisch-economisch standpunt beschouwt Pieter de la Court de immieratie en hare sjevoleen.

o ö

Hij gaat van het beginsel uit, dat het: ,,de tweede pligt van regeerders van Republyken (is), groote steeden en die zoo volkrijk, magtig ende sterk te maken, als 't eenigszins doenlijck is." '*) Welvarende landen toch zijn meestal dicht bevolkt.

De middelen, door hem aangeprezen, die de toename der stedelijke bevolking in de hand

!) Inst. I, Cap. X Explanatio : „Per admissam hominum et pauperiorum multitudinem praecipue in illis locis, ubi facile ditescere, si sagaces sint, possint. Pauperes enim ut Aristoteles ait, admissi se et alios divites faciunt. Sic initio Belgici belli multi ex ditionibus Hispani cum fugere Dordracum et Delphos vellent, ibi non admissi Lugduni vero recepti sunt, unde mirum in modum civitas haec crevit. — Laspeyres, p. 16.

') Tract. Pol. VIII, § 12. Laspeyres, p. 23.

3) De jure civitatis II. IV. 7. LASPEyRES, p. 29.

') Aanwijzing der politieke gronden en maximen van Holland, p.5.

Sluiten