Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bequamer om alle menschelike wijsheid uyt te blusschen, bedagt werden, als de Philosophie, zoo als zij door geheel Europen onderweesen is geweest, sulks de naam van pedant en philosooph den geleerden en dwasen is eygen geworden. Nogtans il faut aller le chemin de 1'école, men moet den schoolweg ingaan, indien men den studenten wil aanhouden, leesende ende uytleggende alles wat zij begeeren, al waar 't den Alcoran van Mahomet!"

De geleerden der zeventiende eeuw zien in de groote steden welvaart en vertier en prijzen den staatsman, die alles in het werk stelt, om de bevolking te doen toenemen.

Terecht zegt dan ook van Rees: ,,De onbekrompenheid, waarmede onze voorouders de gastvrijheid jegens vreemdelingen uitoefenden, steunde derhalve minder op het gevoel van recht en billijkheid, of op een helder inzicht in de voordeelen van een geheel vrij volkenverkeer, dan wel op de zucht om alle omstandigheden aan de vermeedering van rijkdom dienstbaar te maken."

') Pag. 150 v. v.

*) In de Verhandeling over de „Aanwijzing", p. 57.

Sluiten