Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naderenden val vermoedde en trachtte tegen te houden, en hoe tal van goede maatregelen, het verklaren van de Republiek tot een porto-franco, het sluiten van menig handelsverdrag, door naijver en verdeeldheid zijn tegengehouden. Het is hier de plaats niet, dien langzamen ondergang in zijn loop te volgen ; na nog eens een tijd van korten bloei in de vredesjaren te hebben doorgemaakt, ging de handel in den vierden Engelschen oorlog geheel te niet. Men schat het verlies in dezen krijg geleden op 80 millioen. Luzac vermeldt, dat de koophandel in alle steden, twee of drie uitgezonderd, vervallen, en de welvaart verdwenen is. „Dordregt is evenwel so wij meenen de middellijn van deszelfs welvaart gepasseerd", kan in een weekblad van het jaar 1770 gelezen worden. ') Van Enkhuizen, Hoorn, Middelburg wordt hetzelfde verkondigd. Overal neemt de armoede schrikbarend toe. Op het platteland wordt door zware overstroomingen en veeziekte veel geleden, en de overtollige bevolking kon niet naar de steden vlieden, waar het gebrek zoo groot was, dat de besturen prijsvragen over de beste wijze van ondersteunen uitschreven, of zeer hooge belastingen als armengeld hieven. 2)

') „de Koopman" II, p. 89. ■) Zie de Bosch Kf.mper.

Sluiten