Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

auch in den Hauptstraszen sieht man viele zerlumpte Bettler." ')

In Zaandam staan de molens stil; houtzagerijen en papierfabrieken werken niet meer.

Leiden is volgens dezen reiziger „eine öde Stadt. Die Gegend unter den Mauern ist verlassen und die preisgegebenen Hüuser sind eingestürzt, so dasz Leyden, wie eine morgenlandische Stadt von den Mauern ab nach der Mitte abstirbt".2) Van Gouda wordt hetzelfde gezeefd.

ö o

Alleen Rotterdam, Dordrecht en Haarlem maken een eenigszins beter figuur.

Ook 's-Gravenhage schijnt door de tijdsomstandigheden minder geteisterd te zijn. Al leed het ook ernstig door het vertrek van den Stadhouder en vooral, toen de regeering onder koning Lodewijk naar Amsterdam werd verplaatst, wegens haar schoone ligging blijven vele gegoede lieden zich daar vestigen, en hierdoor wordt het evengenoemd verlies een weinig opgewogen.

Amsterdam maakt met haar breede grachten, haar mooie Plantage en frisschen IJkant op den vreemdeling nog altijd indruk. Het verval is hier niet zoo in het oog loopend. Een verstandige armenzorg, die de werkeloozen in het werkhuis

') Cirkularbriefe aus Holland, p. 56. J) ibidem, p. 116.

Sluiten