Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Keizerrijk zijn bedeeld. Vele inwoners verlaten onder deze omstandigheden de stad. De voornaamste meer gegoeden hebben zich in de dorpen in de landprovinciën gevestigd, waar de druk der ongunstige tijden door deze immigratie der welgestelden alsmede door de stijging der graanprijzen minder gevoeld wordt. ')

Elders is de toestand niet anders dan in Amsterdam. „In Haarlem zag men," volgens denzelfden Engelschen schrijver, „meer dan vijfhonderd huizen sloopen. Vele der inwoners van 's-Gravenhage, Delft en andere plaatsen zagen zich genoodzaakt hunne huizen te doen afbreken, daar zij de belastingen op dezelve niet konden voldoen of de noodige reparatiën bekostigen". In 's-Gravenhage zijn van 1810 tot 1813 niet minder dan 644 huizen geslecht.

Het herstel der onafhankelijkheid is aan de maatschappelijke welvaart bevorderlijk, doch aanvankelijk is de vooruitgang niet groot, en blijft de algemeene economische toestand nog verre van gunstig.

Vele steden, die onder de Republiek haar nijver-

') de Bosch Kemper, p. 116.

Sluiten