Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren met 600, het aantal uitgeklaarde met 700 toeneemt.

Alleen in deze stad is van een zich uitbreidend handelsvertier sprake.

Nederland is in deze jaren nog in hoofdzaak landboiuvstaat. De toenemende vraag van Engeland naar vee en zuivelproducten deed de prijzen van vee, zuivelproducten en landerijen stijgen. In de Beemster b.v. steeg de koopprijs van goede landerijen van f 725 per bunder in 1845 °P f 1575 per bunder in 1855. ')

De inkomens van landeigenaren en pachters vermeerderen, zonder dat zij zich veel moeite behoeven te geven. Verbetering van gronden cultuur, gebruik van nieuwe landbouwmachines blijven uit. Voor den landelijken arbeider is er geen gebrek aan werk. De welvaart der landbouwers straalt evenwel slechts weinig op hem af; zijn toestand, over het algemeen slecht, wordt niet veel beter.

Stad en land vormen in deze jaren uit economisch oogpunt wel een groot contrast. En het is geen wonder, dat een tijdgenoot zegt: „Het is niet genoeg, dat ons land boter, kaas, granen enz. opbrengt, er bestaat ook behoefte aan bestaansmiddelen voor de steden. Men moet dan ook niet uit het oog verliezen het verschijnsel,

') Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1855^.367.

Sluiten