Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V. De Nederlandsche stad van 1859—1879.

Na het jaar 1860 ondergaan de maatschappelijke toestanden in Nederland belangrijke verbeteringen, welke van het grootste gewicht voor de ontwikkeling der stad zijn.

In de eerste plaats komen de zoo noodige verkeerswegen eindelijk tot stand.

Bij de wet van 18 Augustus 1860 wordt bepaald, dat van staatswege een uitgebreid spoorwegnet zal worden aangelegd, waarvoor jaarlijks op de begrooting tien millioen gulden wordt uitgetrokken.

In enkele jaren zijn nu de groote steden door spoorweglijnen met elkaar verbonden; meer afgelegen deelen des lands worden eerst later aan het net aangesloten. Twenthe verkrijgt in 1863 de lijn Almelo-Salzbergen, in 1868 de verbinding Enschede-Ahaus en wordt, schoon eerst tien jaar later, door een spoorweg met de Hollandsche havensteden in gemeenschap gebracht.

9

Sluiten