Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevolking van Enschede, cle hoofdplaats van Twen the, neemt van 1869 tot 1S79 slechts met 1,4% toe en telt in het laatste jaar slechts 5449 zielen.

Geen wonder dat bestaande steden niet in fabrieksplaatsen veranderen. Het is toch aan de grootindustrie van ieder land eigen, dat zij zich niet nestelt in de groote steden. De fabrieksdistricten in Engeland waren, voordat de nijverheid er haar intrede deed, onaanzienlijke dorpen en gehuchten, en ook de Duitsche nijverheid heeft zich bij voorkeur op het platteland gevestigd. ') Van de stad houdt de opkomende grootindustrie zich wegens de hooge loonen en hooge grondrente verre. In 1861 ziet de Kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam reeds in, dat deze stad daarom nooit een fabrieksstad worden zal. Alleen die nijverheid, welke uit behoefte aan kundige werklieden, de nabijheid van den handel, ook wel uit historische oorzaken of wegens een onmiddellijk afzetgebied de stad niet ontberen kan, vestigt zich in de grootste gemeenten ol blijft er gevestigd.

En deze nijverheid breidt zich in alle steden

Vergelijk Macaulay. — History of England. Vol. I. Chapt. III. Adolf Held: Zwei Bücher zur sozialen Geschic'nte Englands. sombart. Die deutsche Volkswirthschaft im neunzehnten Jahrhundert.

K. BÜCHER. Die Groszstadte in Gegenwart und Vergangenheit.

Sluiten