Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voltooiing van het Paleis van Volksvlijt in ditzelfde jaar verrijst langzamerhand op de voormalige singels en de terreinen, daarbuiten gelegen, een nieuwe buurt, welke in 1874 door meerdere bruggen met de oude stad verbonden wordt.

o O

Ook aan andere zijden zet de stad zich uit. Wanneer het Vondelpark in 1865 aangelegd is, groepeert zich daaromheen een nieuwe wijk. In de Plantage neemt het aantal woningen toe, en de verschillende nieuwe stadsgedeelten worden geleidelijk door straten aaneengesloten.

Door dezen uitleg bedraagt in 1869 het aantal huizen 24,411, waarvan 1254 in de voormalige buitenwijken staan. In 1879 telt Amsterdam 26,582 huizen, waarvan 2640 in de nieuwe buurten. Van i8Ó3tot 1879 zijn 2675 vergunningen tot bouw en herbouw in de nieuwe stad verleend.

En deze bouw voorziet in een behoefte en berust niet op ongezonde speculatie. Bij de veilingen blijkt, dat niet alleen het getal te koop geboden perceelen maar ook de daarvoor besteden prijs voortdurend stijgt.1)

Na ruim twee eeuwen zet de hoofdstad voor het eerst weder hare muren uit. Doch groot is het verschil tusschen de zeventiende- eeuwsche en

') Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1875^.54.

Sluiten