Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straten aan. In de volgende jaren verrijzen aan de fraaie singels heerenhuizen en villa's binnen en buiten de kom. Dientengevolge telt Arnhem in 1869 reeds 6469 huizen of 1973 perceelen meer dan in 1859 en tien jaren later 7682 huizen.

In hetzelfde jaar sloopt Haarlem haar wallen en ziet zich in de volgende twintig jaren met enkele villaparken en ruime arbeiderswijken vergroot. Het aantal huizen, dat in 1879 bijna 7000 bedraagt, is dan ook in de voorafgaande twintig jaren met 1459 perceelen vermeerderd.

Evenzoo is Utrecht in deze jaren uitgebreid en verfraaid, Men bouwt aldaar van 1859 tot 1869 meer dan 1300 perceelen bij, in het volgend decennium 2334.

Sommige steden worden nog langen tijd door de knellende omwalling in haar groei belemmerd. Groningen kan eerst na 1870 een aanvang maken met den uitleg. Daarna haast zij zich evenwel nieuwe straten aan te leggen. In 1879 telt zij ruim 1200 huizen meer dan tien jaren vroeger.

Ook Tilburg, de eenigeNederlandsche fabrieksstad dier dagen, wordt in deze jaren gezegd als //een Amerikaansche stad// te worden opgetrokken. //Als met een tooverslag,// schrijft de heer Armand Sassen in het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje van 1874, „verrijzen fabrieken, werkplaatsen enz. Daar, waar circa 2 jaren

Sluiten