Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel de geboorte in deze steden ook stijgt, blijft het geboortecijfer veelal beneden dat van de overige gemeenten. En waar de sterfte betrekkelijk niet gering is, is het geboortenoverschot niet groot, te Leiden zelfs gedaald. Het bedraagt in :

Gemeente: 1859/1869 1869/1879

's-Hertogenbosch 5,3% 5,5%

Nijmegen 5,3% 7,1 %

Dordrecht 5,6% 6,5 %

Leiden 9,7% 8,2 %

Leeuwarden 4>7% 10 %

Zwolle 7,4% 10 %

Maastricht 7,6% 8,7%

Daarbij kunnen alleen Nijmegen en Dordrecht van 1860 tot 1869 op een vestigingsoverschot wijzen, dat evenwel van zeer geringe beteekenis is.

De overige steden verliezen nog, zooals uit de vergelijking der staten volgt, door immigratie een deel der bevolking, die zij door geboortenoverschot wonnen. En het is niet onwaarschijnlijk dat op de hooge sterfte en lage geboortecijfers in vele dezer plaatsen het vertrek van jongelieden mede van invloed is geweest.

In deze steden wordt geen of achteruitgaande nijverheid uitgeoefend, die aan het geboorten-

Sluiten