Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze staat toont tevens aan, dat meer vrouwen dan mannen naar de groote stad trokken en ook minder haar verlieten. De vrouwen maken niet zulk een aanzienlijk deel der vlottende bevolking uit als de mannen. Eens gevestigd verlaat de vrouw niet zoo spoedig de stad als de man. En dit is alleszins verklaarbaar. De stad is voor haar een veel grooter arbeidsveld dan het platteland. En waar de meeste dezer immigranten dienstboden zijn, en haar beroep in alle plaatsen en te allen tijde uitgeoefend kan worden, spreekt het van zelve, dat de meeste trekkenden zich naar de groote stad begeven, waar meer welgestelden, die dienstboden houden, wonen, de loonen hooger en de genoegens afwisselender zijn dan in de kleine gemeenten.

De immigranten vinden ook in deze steden, waar de vraag naar dienstboden wegens het groot aantal beroepen, die aldaar voor de vrouw openstaan, vaak moeielijk bevredigd kan worden, zonder veel inspanning een werkkring. Eens gevestigd vindt de immigrante allicht in de stad een echtgenoot. Doch ook wanneer zij ongehuwd blijft, zal voor haar op ouderen leeftijd ook in de stad eerder een broodwinning openstaan dan op het platteland. Zij denkt derhalve ook dan niet zoo snel aan wegtrekken.

De mannelijke immigrant is daarentegen op

Sluiten