Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de buitengemeenten niet groot is. Daarbij is in verhouding het deel dezer verpleegden, die kostgeld betaalden, aanzienlijk hooger dan het algemeen percentage van de betalende patiënten.

Al deze gegevens zijn te onvolledig, om er een algemeene gevolgtrekking uit te maken. Maar zij toonen zeker niet aan, dat de zoo veelvuldig geuite beweringen juist zijn.

Te betreuren is het, dat de schrijvers, die zich met het overzicht van de armenzoro- in andere Nederlandsche steden bezig hielden, ons niet over het aandeel, dat de armlastigen van de immigranten uitmaakten, hebben ino-elicht.

o

Wij bezitten dientengevolge geen cijfers, die de ook hier gehoorde klachten kunnen tegenspreken, noch staven.

Het beeld, dat het verslag van de Kamer van koophandel en fabrieken te Rotterdam van 1888 van de immigranten geeft, ') toont ze als werkzoekenden, die, omdat ze niet altijd geschikt voor het aangeboden werk zijn, vaak geen arbeid vinden. Den indruk, dat de personen armlastig zijn, geeft het niet.

In de gemeenteverslagen van 's-Gravenhage, Nijmegen, Breda en Haarlem van deze jaren kan men lezen, hoe de uitbreiding dezer steden

') P- 57-

12

Sluiten