Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aantal huizen vermeerderde:

1879 tot 1899

in Amsterdam met 12439 perceelen,

„ Rotterdam ; „ 19109 „ „ 's-Gravenhage „ 23826 „ „ Utrecht j „ 5973 ,, „ Groningen „ 4059 „ Haarlem „ 4723 „

In de laatste twintig jaren der negentiende eeuw verkrijgt de Nederlandsche stad geen ander karakter. Haar beteekenis als centrum, haar handel, haar nijverheid, de vermeerdering harer bevolking, haar uitbreiding, zijn voortzettingen van die eener voorafgaande periode. Maar haar groei is zoo aanzienlijk, dat de stad zich over de grenzen der gemeente uitzet, een deel der bevolkingsagglomeratie wordt.

Sluiten