Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII. Besluit.

De slotsom van onze beschouwingen is, dat sinds lang bijna onafgebroken een bevolkingsstroom naar de stad vloeit, nu eens van breede dan weer van smalle afmeting.

Over het algemeen heeft de verwachting op ideale en materiëele lotsverbetering den immigrant naar de stad geleid. Hij trok naar de stad, omdat hij er zijn voordeel in zag.

In de middeleeuwen zijn vooral de ethische motieven tot de vestiging op den voorgrond getreden: de rechtszekerheid, die in alle, en de persoonlijke vrijheid, welke in sommige steden aan de immigranten gegeven werden, lokten de plattelandsbewoners aan.

Economische drijfveeren waren met de ideale evenwel vermengd. De hoop op een redelijk bestaan heeft den trek naar de stad ongetwijfeld bevorderd.

13*

Sluiten