Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als omgekeerd van het verhuizen van de bewoners der groote steden naar de omliggende plattelandsgemeenten".1)

De beteekenis van den trek naar een ander deel der bevolkingsagglomeratie moet evenwel ook in deze jaren niet overschat worden.

In 1900 vestigden zich van uit de omliggende gemeenten in Amsterdam 62 personen meer, dan uit de hoofdstad naar de voorsteden vertrokken. Door meerder vertrek naar dan vestiging van uit deze gemeenten verloor Amsterdam

o o o

in 1901 slechts 479 zielen en in het volgend jaar 951 inwoners.

De trek naar de voorsteden speelt in Nederland nog een betrekkelijk kleine rol. omdat de arbeider in geringe mate aan dezen uittocht deel neemt.

De oorzaak van dit verschijnsel is daarin te zoeken, dat de spoorwegmaatschappijen eerst laat begonnen zijn de emigratie der arbeiders te vergemakkelijken. Wel geeft de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij arbeiderskaarten af, en maakt de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen door de uitgifte van kilometerboekjes het goedkoop reizen voor de arbeiders mogelijk — regelingen, welke in Engeland en

x) Bijdragen tot de Statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks, deel XIIV, p. XXII.

Sluiten