Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

België sedert lang bestonden1) — maar de uren van aankomst en vertrek der treinen zijn veelal niet zoodanig vastgesteld, dat de reiziger bijtijds op de arbeidsplaats aanwezig kan zijn.

De heer Kaag, pastoor te Duivendrecht, heeft in het Katholiek Sociaal Weekblad van 2 Januari 1904 er reeds op gewezen, dat de reis in de vroege morgenuren uit Amsterdam en Rotterdam mogelijk, die naar deze stations onmogelijk is.2) De arbeiders trekken dan ook dagelijks meer

van Amsterdam naar buiten dan omgekeerd.

ö

Het aantal wekelijksche trajectkaarten 3e klasse werklieden, uitgegeven door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij naar en van Amsterdam C. S. en M. P. bedroe» :

ö

Naar Amsterdam Van Amsterdam

1902 11385 33052

1903 12168 28808

1904 (kon niet opgenomen worden) 12378 3)

De verhuizing naar een ander deel der bevol-

') Vergelijk Vandervelde. L'exode rural et le retour aux champs p. 137, 143 en Annexe II.

2) Sinds dien zijn enkele vroegritten ingevoerd — Vergelijk de zomerdienstregeling 1905.

3) Deze cijfers zijn mij door tusschenkomst van den heer Mr. Ph. Falkenburg verstrekt door de gemeentelijke subcommissie van Amsterdam voor verzekering tegen werkeloosheid. Voor deze welwillendheid betuig ik hier gaarne aan den heer falkenburg en aan den secretaris der commissie, den heer De Koe, dank.

Sluiten