Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immigratie naar deze steden is het verschijnsel, dat men gemeenlijk met den naam „trek naar de stad" bestempelt.

Sommige gemeenten, die tot deze categorie behooren, danken niet alleen haar groei, maar ook haar ontstaan aan de negentiende-eeuwsche economische toestanden. Dat zijn de fabriekssteden, gelijk Enschede. Tengevolge van de geringe ontwikkeling der grootindustrie telt Nederland weinige dergelijke steden.

Geen tak van volksbedrijf trekt de bevolking zoo snel te samen als de nijverheid. In de fabrieksstad is de vestiging aanzienlijk, doch uitsluitend van de uitbreiding der nijverheid afhankelijk. De geringste terugslag doet de immigratie verminderen en het vertrek toenemen. Houdt men b. v. in het oog, dat in 1902 te Enschede een langdurige werkstaking plaats vond, zoo behoeven de volgende cijfers geen toelichting meer.

Te dezer stede:

vestigden zich vertrokken in 1900 2520 personen 1693 personen „ 1901 2709 „ 1993

„ 1902 2323 ,, 2354

„ 1903 2729 „ 2190

Aan den groei van het vestigingsoverschot schijnt een grens gesteld. Wanneer de uitbreiding

Sluiten